Vertrouwen is de basis

Interim Management

Ik help teams die een nieuwe richting zoeken, zelfvertrouwen nodig hebben of een volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten.

Continu Verbeter Coach

Aan de slag met continu verbeteren? Ik kom je helpen. Of het nu gaat om Lean, Agile werken, Kanban of gewoon meer je Gezond Boeren Verstand leren gebruiken.

Lean Energize

Enthousiast met Lean begonnen maar nu verdwaald? Is het aanvankelijk enthousiasme van de organisatie verdwenen? Samen kijken we wat de oorzaken zijn en hoe we het weer vlot kunnen trekken.

Sparren en Spiegelen

Soms wil je gewoon even met iemand praten om je ideeën te toetsen. Of om wat dilemma's bespreken. Of om gewoon je hart te luchten. Kan allemaal. Ik luister en hou je de spiegel voor die je soms nodig hebt.

Ontwikkel de Faciliterende Leider in je

In 2024 start ik met de training faciliterend leiderschap. Deze training vindt plaats in Frankrijk, in de Morvan om precies te zijn. Stuur me een mailtje als je op de hoogte wilt worden gehouden.

Ik loop al een aantal jaren mee als (interim) manager en continu verbeter junk. Ik ben mijn eigen bureau Tractum begonnen om mensen, in welke rol dan ook, te helpen om veranderingen en verbeteringen te ontdekken en door te voeren onder het motto: je weet niet wat je weet! Mijn taak om jouw kennis en potentieel boven water te krijgen zodat je het zelf kunt doen. Voordoen, samendoen, zelf doen.

06 - 51 90 11 22

Help! Mijn Lean Implementatie loopt vast.


Laatst was ik op de open dag van Zilveren Kruis. Het was een inspirerende ochtend, bedoeld om andere bedrijven te laten zien hoe Zilveren Kruis continu verbeter methoden zoals Lean en Agile integraal onderdeel heeft gemaakt van hun dagelijkse operatie. Ik was onder de indruk, al ben ik als oud Continu Verbeter Expert van Zilveren Kruis niet helemaal objectief natuurlijk. 😉

Er viel me iets op bij het voorstelrondje van de aanwezige bedrijven: veel organisaties worstelen met het vasthouden van hun aanvankelijke enthousiasme bij de implementatie van Lean. Dit is een terugkerend thema dat ik vaak tegenkom in mijn werk.

Daarom hieronder wat ideeën om een nieuwe impuls te geven aan stagnerende Lean-initiatieven. Dit is gebaseerd op mijn ervaring als Lean consultant bij verschillende organisaties.

1. Lean Leiderschap in de top: Het begint bij het senior management wat het
    goede voorbeeld geeft.
2. Zichtbare Resultaten: Zorg voor snelle, zichtbare verbeteringen (het
    befaamde laaghangend fruit) die laten zien dat de inspanningen resultaat
    opleveren.
3. Vier je successen: Communiceer regelmatig over successen, uitdagingen
    en de voortgang van de implementatie.
4. Continu verbeteren is van ons allemaal: Geef medewerkers de autonomie
    om verbeteringen voor te stellen en te implementeren.
5. Training & Opleiding: Zorg voor een samenhangend curriculum van Lean
    trainingen. Bij nieuwe medewerkers is een basis Leantraining onderdeel
    van de onboarding
6. Mentorschap & Coaching: Zorg voor Lean ambassadeurs binnen teams en
    Lean coaches die als vraagbaak kunnen fungeren.
7. Wees niet bang voor herijking: Lean is een continue reis. Het regelmatig
    herijken van je doelen hoort bij de PDCA cirkel.
8. Creëer een Community: Moedig de vorming van een Lean-gemeenschap
    binnen het bedrijf aan, waar mensen ervaringen, best practices en
    successen kunnen delen.

Wil je hier een keer met mij over sparren? Gewoon even bellen op 06-51901122 of een mailtje naar diederik@tractum.nl

#lean #continuverbeteren #leanleiderschap